Halmstad

Svenska kyrkans arbete utgår från församlingarna

Vi är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som företräds av kandidater med erfarenhet och engagemang för kyrkan. Med utgångspunkt i vår borgerliga värdegrund vill vi värna Svenska kyrkan och dess kulturarv, motverka partipolitik och centralisering i kyrkan. All verksamhet ska genomsyras av det glada budskapet om Jesus Kristus.


 • Vi vill lyfta fram kyrk­ans diakonala profil och bredda för frivilligt enga­gemang för att kunna nå fler människor i nöd och bidra till ökad integration i samhället.
 • Vi anser att de värderingar kyrkan vilar på ska få ta större plats i samhället. När kristna förföljs och dödas räcker det inte med ord. Solidaritet är på riktigt!
 • En förutsättning för en framgångsrik församling är att ekonomin hanteras med kunskap och omsorg. Vi vill arbeta för att und­vika avgifter som upplevs som orimliga. Vi vill utreda möjligheter att införa golv och tak för kyrkoavgiften för att motverka utträden av ekonomiska skäl.

Borgerligt alternativ i Halmstads församling arbetar för:

 • Att ett rikt gudstjänstliv i varierande former ska prägla församlingen. Tradition och förnyelse kombineras. Alla ska känna sig varmt välkomna.
 • Att kyrkomusiken och kör­ verksamheten ska ges fortsatt stort utrymme i såväl guds­ tjänster som konserter.
 • Att alltfler ska döpas och konfirmandverksamheten prioriteras. Kyrkan måste aktivt finnas bland barn och unga. Kyrkan ska också finnas i skolan.
 • Att utöka förskoleverksam­heten med öppen förskola och starta nya förskolor i Kärleken och Holm.
 • Att bygga ett nytt boende för äldre på kyrkans mark vid Norre Katts parkområdet.
 • Att kristen tro blir synlig i omtanke om medmänniskan. Det måste alltid finnas någon att tala med. Nattcaféet för hemlösa och familjerådgivning är något vi prioriterar högt.
 • Att vår verksamhet samlas i en ny byggnad mitt emot S:t Nikolai kyrka.
 • Våra kyrkogårdar i Halm­stad ska vårdas och skötas av kyrkan.

Kontaktuppgifter:

Bengt Kjellgren bengt@kjellgren.nu 070 – 828 55 35