Om Göteborgs stift

Svenska kyrkans arbete utgår från församlingarna

Vi är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som företräds av kandidater med erfarenhet och engagemang för kyrkan. Med utgångspunkt i vår borgerliga värdegrund vill vi värna Svenska kyrkan och dess kulturarv, motverka partipolitik och centralisering i kyrkan. All verksamhet ska genomsyras av det glada budskapet om Jesus Kristus.

 

  • Vi vill lyfta fram kyrk­ans diakonala profil och bredda för frivilligt engagemang för att kunna nå fler människor i nöd och bidra till ökad integration i samhället.
  • Vi anser att de värderingar kyrkan vilar på ska få ta större plats i samhället. När kristna förföljs och dödas räcker det inte med ord. Solidaritet är på riktigt!
  • En förutsättning för en framgångsrik församling är att ekonomin hanteras med kunskap och omsorg. Vi vill arbeta för att undvika avgifter som upplevs som orimliga. Vi vill utreda­ möjligheter att införa golv och tak för kyrkoavgiften för att motverka utträden av ekonomiska skäl.

Borgerligt alternativ i Göteborgs stift arbetar för:

  • Att ett rikt gudstjänstliv i varierande former ska prägla alla församlingar i stiftet. Tradition och förnyelse kombineras. Alla ska känna sig varmt välkomna!
  • Att kyrkomusiken och körverksamheten ska ges fortsatt stort utrymme i såväl gudstjänster som konserter.
  • Att alltfler ska döpas och konfirmandverksamheten prioriteras. Kyrkan måste aktivt finnas bland barn och unga. Kyrkan ska ­också finnas i skolan. Skolavslutningar i kyrkan är en självklarhet för oss.
  • Större frihet att välja vilken församling man vill tillhöra­ och möjlighet att fördela den egna kyrk­o­avgiften på församlingar man vill stödja.
  • Att församlingarna kan samarbeta med eller själv driva förskolor, skolor och boenden för äldre.
  • Att Kristen tro blir synlig i omtanke om med­människan.­ Det måste alltid finnas någon att tala med.
  • Våra kyrkogårdar i Göteborgs stift ska vårdas och skötas av kyrkan – inte av kommunen! De utgör en viktig oas även i vardagslivet.

Kontaktuppgifter:

 
Göteborgs stift Bengt Kjellgren Fågelvägen 25, 302 37 Halmstad bengt@kjellgren.nu 070 – 828 55 35